Vårt avfall är någon annans guld!

En av våra biprodukter från smältverket är rött stoft. Vi producerar omkring 9 000 ton rött stoft varje år. Det röda stoftet består oftast av mellan 30–40 % zink. Stoftet skickas till Tyskland för zinkåtervinning.

Vi planerar att skapa tillämpningar med mervärde för våra biprodukter, liksom att hitta lämpliga användningsområden för de återstående fem procenten biprodukter, med målet att sluta cirkeln.

Start typing and press Enter to search