Om Celsa Nordic

Celsa Armeringsstål AS är den ledande tillverkaren av produkter med armeringsstål i de nordiska länderna. Verket består av ett stålverk och ett valsverk som ligger i Mo Industripark i Mo i Rana, Norge.

Det råmaterial som används i tillverkningen består framförallt av skrotmetall. Metallen smälts i en ljusbågsugn och gjuts sedan till långa stänger, som ett första steg i tillverkningsprocessen. Valsverket valsar sedan stängerna till olika typer av armeringsstål och valstråd. Huvuddelen av tillverkningen används till betongförstärkning för den nordiska marknaden. Tack vare ugnen i Mo i Rana återvinner vi årligen cirka 700 000 ton stålskrot. Detta motsvarar att smälta två Eiff eltorn i veckan.

Celsa Armeringsstål AS och Celsa Stee lservi ce är en del av Celsa Nordic Group. Celsa Nordic Group inkluderar också CSS-företag i Finland, Sverige, Danmark och Norge. CSS-anläggningarna är ansvariga för den slutgiltiga behandlingen och försäljningen av förstärkningsprodukter i respektive land.

Alla CSS-anläggningar som är verksamma i de nordiska länderna är medvetna om ansvaret gentemot de omgivningar de jobbar i. Som ett stort återvinningsföretag är vi också väldigt engagerade i att ta hand om vår närmiljö och vi är väl medvetna om den påverkan detta har på välmåendet hos våra anställda och deras familjer.

Start typing and press Enter to search