Injektionsteknik med polymer

Injektionstekniken med polymer utvecklades på University of New South Wales i Australien och år 2016 införde vi den i smältverket.

En blandning av gummigranulat och koks injiceras i ljusbågsugnen (Electric Arc Furnace, EAF) för att ersätta den koks som förbrukas. Effekten blir att energiförbrukningen minskar i ljusbågsugnen samt att den totala mängden tillsatser, koldioxidutsläpp och dioxinutsläpp minskar.

Gummigranulatet kommer från återvunna däck och vi har för avsikt att injicera upp emot 1 600 ton gummigranulat per år. Detta motsvarar närmare 118 000 däck per år.

Ett av våra huvudsakliga fokusområden för att uppnå hållbarhet i större utsträckning är att utöva cirkulär ekonomi i varje steg i vår mervärdeskedja. Av den anledningen utövar vi cirkulär ekonomi på många sätt. Ett av dem är att använda biprodukter som ”råmaterial”.

Start typing and press Enter to search