Hållbarhetsutmaning #2 – lokala utsläpp

Vi definierar lokala utsläpp som de utsläpp som påverkar närmiljön kring anläggningarna för våra olika verksamheter i de nordiska länderna.

– närmiljön: lika viktig för oss som för dig

Vi definierar lokala utsläpp som de utsläpp som påverkar närmiljön kring anläggningarna för våra olika verksamheter i de nordiska länderna. Eftersom lokala utsläpp medför stor miljöpåverkan prioriterar vi dessa högt i vårt hållbarhetsarbete.

Lokala utsläpp består i huvudsak av stoft och buller från produktionsanläggningar och närliggande verksamhet, t.ex. stoft från smältugnar och transporter. Detta stoft kan innehålla partiklar som inte ska finnas i vår miljö och förorena närmiljön kring anläggningarna.

Då ”lokala utsläpp” är en av våra främsta prioriteringar betyder det att vi tar ansvar för den minimala inverkan som vår verksamhet har på miljön samt socialt ansvar för våra anläggningars närmiljö.

Vi bör vara medvetna om den påverkan som våra handlingar har på miljön omkring oss och ta ansvar för dessa handlingar.

Koldioxidutsläpp
Koldioxidutsläpp

Ta vårt ansvar för att minska växthuseffekten

Lokala utsläpp
Lokala utsläpp

Den lokala miljön: lika viktig för oss som för dig

Biprodukter
Biprodukter

Avfall är värdefullt för oss! Vår produkt kan återvinnas i oändlighet

Fossilfri transport
Fossilfri transport

Framtidens transport är fossilfri

Start typing and press Enter to search