Hållbarhetsutmaning #4 – fossilfri transport

–framtidens transport är fossilfri

–framtidens transport är fossilfri

Celsa har som ambition att bli ett ledande företag inom fossilfri transport – både inom intern och extern transport.

Adekvata förändringar kan enbart uppnås via en mer transportrestriktiv hållning i kombination med resurseffektivare fordon och en övergång till förnybara typer av energi och elektrifiering.

Transportindustrin spelar en viktig roll inom det här området. Vi använder oss mycket av transport i alla de nordiska länderna i vår mervärdeskedja och kommer därför att bidra till en framtid där transporten är fossilfri.

Koldioxidutsläpp
Koldioxidutsläpp

Ta vårt ansvar för att minska växthuseffekten

Lokala utsläpp
Lokala utsläpp

Den lokala miljön: lika viktig för oss som för dig

Biprodukter
Biprodukter

Avfall är värdefullt för oss! Vår produkt kan återvinnas i oändlighet

Fossilfri transport
Fossilfri transport

Framtidens transport är fossilfri

Start typing and press Enter to search