Hållbarhetsutmaning nummer ett – koldioxidutsläppen

I områden med låga nivåer av koldioxidutsläpp kommer efterfrågan på produkter med ett litet koldioxidavtryck att öka. I ”koldioxidutmaningen” beskriver och definierar vi de viktigaste faktorerna som påverkar vårt ekologiska fotavtryck utifrån hela vårt företags mervärdeskedja, samt formulerar målsättningar kring detta.

– ta vårt ansvar för att minska växthuseffekten

Det är en prioritet för oss att minska våra koldioxidutsläpp under de kommande 15 åren. Våra handlingsplaner för att minska koldioxidutsläppen är kopplade till att optimera energiförbrukningen i våra processer och välja råmaterial som har mindre miljöpåverkan. Vi inser dock att koldioxidutsläppen inte kan elimineras utan att ersättas av ny teknik.

Med det i åtanke så bidrar valsverket redan idag till att minska växthusgaserna eftersom bränslet består av biprodukter från andra processer eller sekundär användning av koldioxidgas från närliggande industrier. Med andra ord blir biprodukter till vårt råmaterial.

With these actions, we expect to reduce our carbon footprint and put sustainability solutions into practice at every stage of our value chain and in all our plants in the Nordic countries.

Koldioxidutsläpp
Koldioxidutsläpp

Ta vårt ansvar för att minska växthuseffekten

Lokala utsläpp
Lokala utsläpp

Den lokala miljön: lika viktig för oss som för dig

Biprodukter
Biprodukter

Avfall är värdefullt för oss! Vår produkt kan återvinnas i oändlighet

Fossilfri transport
Fossilfri transport

Framtidens transport är fossilfri

Start typing and press Enter to search