Environmental Product Declaration

Vi ser med gröna ögon på framtiden

En Environmental Product Declaration (EPD) är ett certifierat dokument som är granskat av oberoende part, vilket ger tydlig och jämförbar information om den miljöpåverkan en produkt har ut ett livscykelperspektiv.

År 2012 tog Celsa Nordic fram en Environmental Product Declaration (EPD) för produktionen av armeringsstål i Mo i Rana. Alla CSS-företag har sin egen EDP och kan på så vis visa vilken påverkan vi har på miljön.

Detta visar att vi som företag investerar i teknologi och tekniska lösningar för att hitta resurser som har en positiv miljöpåverkan på våra produkter.

Denna miljödeklaration görs av en oberoende tredje part. Celsa Nordic har likheter med större återvinningsindustrier där metallskrot från bilar, skepp och annat smälts ner och förvandlas till nytt, högklassigt och miljödeklarerat armeringsstål.

En miljödeklaration definieras i ISO 14025 som kvantifierad miljödata för en produkt med förutbestämda parametrar baserade på standarden i ISO 14040, utan att utelämna ytterligare miljöinformation.

Genom att skapa en miljödeklaration för vår produkt accepterar vi branschstandarden och kan på ett objektivt sätt förmedla vår miljöprestanda.

Vårt varumärkes rykte är grundläggande. EDP är det lämpligaste verktyget för att bekräfta vår trovärdighet och transparens som företag.

Start typing and press Enter to search