En behandlingsplan för att minska kvicksilverutsläppen

En av de mest omfattande åtgärderna vidtogs redan år 2009. Då investerade vi i en ny behandlingsanläggning för att minska kvicksilverutsläppen. Detta var en banbrytande teknik då, och än idag är det den enda i sitt slag bland stålanläggningar världen över.

Den nya behandlingsanläggningen minskade kvicksilverutsläppen från 83 kg år 2008 till 3 kg år 2014.

Celsa Nordic har varit en pionjär gällande miljöengagemang inom stålindustrin i Europa, och den positionen tänker vi upprätthålla även i framtiden.

Start typing and press Enter to search