Engagemang för hållbarhet

Hos Celsa Nordic återvinner vi ungefär 700 000 ton stålskrot varje år. Detta  har gjort oss till ett av de största  återvinningsföretagen i Norge.

Detta är ett ansvar vi tar mycket seriöst. Den teknik som vi, det vill säga vårt stålverk, bygger på är en elektrisk ugn. Detta är det mest miljövänliga stålverket inom den globala stålindustrin, då det endast släpper ut hälften koldioxid i atmosfären jämfört med andra större stålverk som är ägnade för samma typ av produktion.

Vår hållbarhetsutveckling bygger på vårt engagemang för att förbättra livskvaliteten i dagens samhälle utan att behöva kompromissa med förmågan att möta behoven hos framtida generationer. Därför har Celsa Nordic utvecklat en hållbarhetsstrategi som ser till att våra hållbarhetspolicys blir en del av våra beslutsfattanden, för att på så vis minska vår totala miljöpåverkan. Vi har definierat fyra hörnpelare för vårt hållbarhetsarbete, där var och en har sin egen uppsättning av hållbarhetsmål.

Vi tror på vårt uppdrag att bidra till att stål ska anses vara ett miljömässigt val av byggnadsmaterial och att hjälpa företag förbättra det miljömässiga anseendet hos sina projekt. Detta betyder att vi tillhandahåller en fullvärdig lösning för såväl vår produkt som vår värdekedja på ett miljöeffektivt sätt i alla de nordiska länderna.

Vi tror fullt ut att innovation kommer ge oss möjligheten att serva våra kunder på bästa möjliga sätt, detta med en högklassig produkt som är mycket effektiv och anpassad efter deras behov. Om vi vill fortsätta med att vara ledande i branschen måste vi lita på innovationer och nytänk, så som vi alltid har gjort. Celsa Nordic har varit en föregångare när det gäller miljöengagemang inom stålindustrin i Europa och vi är fast beslutna att behålla den positionen även i framtiden.

Denna förbättring fungerar som ett tillskott för att vi sa våra ambitioner, såväl i vad vi  har gjort och vad vi  vill göra. Den passion som alltid har varit karaktäristisk för oss har gett oss en önskan om att bli ännu bättre.

Vi tror fullt ut att innovation kommer ge oss möjligheten att serva våra kunder på bästa möjliga sätt, detta med en högklassig produkt som är mycket effektiv och anpassad efter deras behov.

Om vi vill fortsätta med att vara ledande i branschen måste vi lita på innovationer och nytänk, så som vi alltid har gjort. Celsa Nordic har varit en föregångare när det gäller miljöengagemang inom stålindustrin i Europa och vi är fast beslutna att behålla den positionen även i framtiden.

Denna rapport visar våra ambitioner och våra plikter, den visar vad vi  har gjort, men även vad som kvarstår att göra. 

Men inget av detta hade varit möjligt utan våra medarbetare. Vi har en enorm framtidspotential tack vare den höga nivå av professionalism och det stora engagemang för innovation som finns hos de personer som företaget består av.

Start typing and press Enter to search