Vi tror på hållbarhet

Vi tror på hållbarhet. Celsa Nordic har utvecklat en hållbarhetsstrategi som ser till att våra hållbarhetspolicys blir en del av våra beslutsfattanden, för att på så vis minska vår totala miljöpåverkan

Celsa Nordic fortsätter resan mot hållbarhet.

Celsa Nordic har utvecklat riktlinjer för att integrera hållbarhetspolicyer i beslutsfattandeprocesser och för att minska vår övergripande miljöpåverkan.

– Vi omfamnar hållbarhet

Celsa Nordic har utvecklat riktlinjer för att integrera hållbarhetspolicyer i beslutsfattandeprocesser och för att minska vår övergripande miljöpåverkan.

Vår hållbarhetsutveckling grundar sig i vårt engagemang för att förbättra livskvaliteten i dagens samhälle utan att äventyra förmågan att tillgodose framtida generationers behov.

Därför har Celsa Nordic utvecklat riktlinjer för att integrera hållbarhetspolicyer i beslutsfattandeprocesser och för att minska vår övergripande miljöpåverkan.

Vi har formulerat fyra hållbarhetsutmaningar som var och en har sina egna hållbarhetsmål. Dessa fyra utmaningar är gemensamma för alla de nordiska länderna.

Vårt uppdrag går ut på att omdefiniera stål som ett miljösäkert byggnadsmaterial och att hjälpa företag att arbeta mer miljövänligt.

Koldioxidutsläpp
Koldioxidutsläpp

Ta vårt ansvar för att minska växthuseffekten

Lokala utsläpp
Lokala utsläpp

Den lokala miljön: lika viktig för oss som för dig

Biprodukter
Biprodukter

Avfall är värdefullt för oss! Vår produkt kan återvinnas i oändlighet

Fossilfri transport
Fossilfri transport

Framtidens transport är fossilfri

Start typing and press Enter to search