Vårt avfall er andres skatt!

Ett av våre biprodukter fra stålverket er rødstøv. Vi produserer rundt 9000 tonn rødstøv hvert år. Rødstøvet består som regel av om lag 30-40% sink. Støvet blir sent til Tyskland for gjennvinning av sink.

Våre planer inkluderer utvikling av bruksområder med høyere verdi for våre biprodukter, samt å finne passende løsninger for de resterende 5% biproduktene, med et mål om å lukke sløyfen.

Start typing and press Enter to search