Miljødeklarasjon

– vi ivrer for en grønn framtid

En miljødeklarasjon (på engelsk EPD – Environmental Product Declaration) er et uavhengig verifisert og sertifisert dokument som gir klar og sammenlignbar informasjon om hvilken innvirkning et produkt har på miljøet gjennom livssyklusen.

I 2012 utarbeidet Celsa Nordic en miljødeklarasjon for armeringsstålet som produseres i Mo i Rana. Alle CSS-selskapene har sin egen miljødeklarasjon og kan dokumentere hvilken innvirkning de har på miljøet.

Dette viser at vi som selskap investerer i teknologi og teknologiske løsninger for å finne fram til ressurser som gjør produktene våre mer miljøvennlige.

Miljødeklarasjonen er utformet av en uavhengig tredjepart. Celsa Nordic fungerer som en større gjenvinningsindustri.

Vi mottar skrapmetall fra biler, militærmateriell og skip som vi smelter og gjør om til nytt, førsteklasses og miljødeklarert armeringsstål.

En miljødeklarasjon blir i ISO 14025 definert som kvantifiserte miljødata for et produkt med forhåndsdefinerte kategorier av parametere basert på standardene i ISO 14040-serien, men uten å utelukke annen miljøinformasjon.

Ved å utarbeide en miljødeklarasjon for produktet vårt aksepterer vi standardene som gjelder i industrien, og vi kan gi objektiv informasjon om hvordan vi påvirker miljøet.

Vårt renommé som merkevare er avgjørende. En miljødeklarasjon er det beste verktøyet vi har til å vise at vi er et selskap som praktiserer åpenhet og er til å stole på.

Start typing and press Enter to search