Den første bærekraftssøylen – CO2-utslipp

I lav-karbon samfunn kommer det å bli økte globale krav for produkter med lave karbonutslipp. I  “CO2-utslippssøylen” beskriver vi, definerer og setter mål til hovedfaktorene som påvirker våre grønne fotspor, fra det perspektivet av vår totale verdikjede.

– Gjør vår del for å redusere drivhuseffekten

En reduksjon i vårt CO2-utslipp er en prioritet de neste 15 årene. I denne søylen vil våre handlingsplaner, implementert for å redusere CO2-utslipp, være knyttet til engergioptimalisering i våre prosesser og valg av råvarer med så lite karbonutslipp som mulig. Vi vet at CO2-utslipp ikke kan elimineres så lenge ny teknologi ikke tas i bruk.

Når det er sagt, er vårt valseverk allerede delaktig i å redusere drivhusutslipp, da verket benytter biprodukter fra andre prosesser, eller gjenbruk av CO-gass fra nærliggende industri. Med andre ord: biprodukter er våre råmaterialer.

With these actions, we expect to reduce our carbon footprint and put sustainability solutions into practice at every stage of our value chain and in all our plants in the Nordic countries.

CO2-utslipp
CO2-utslipp

Gjør vår del i å redusere drivhuseffekten

Lokale utslipp
Lokale utslipp

Det lokale miljøet: like viktig for oss som for deg

Biprodukter
Biprodukter

Avfall er vår rikdom! Produktet vårt kan resirkuleres ubegrenset

Fossilfri transport
Fossilfri transport

Transportens framtid er fossilfri

Start typing and press Enter to search