Den andre bærekraftssøylen –
Lokale utslipp

Vi definerer lokale utslipp som de utslippene som påvirker områdene rundt og nærliggende våre industriområder, basert på ulike aktiviteter i de nordiske landene.

-Det lokale miljøet: Like viktig for oss som for deg

Vi definerer lokale utslipp som de utslippene som påvirker områdene rundt og nærliggende våre industriområder, basert på ulike aktiviteter i de nordiske landene. Lokale utslipp har også en stor innvirkning på miljøet, og har derfor fått høy prioritet i vår bærekraftstilnærming.

Lokale utslipp består i hovedsak av støv og støy fra våre produksjonsanlegg, i tillegg til annen aktivitet rundt anleggene som for eksempel støv fra ovner og transport. Dette støvet kan inneholde partikler som ikke tilhører vårt miljø og kan være til besvær for samfunnet nærliggende våre anlegg.

Det faktum at “Lokale utslipp” er en av våre bærekraftssøyler betyr at vi tar ansvar for den minste lille miljøpåvirkning våre anlegg forårsaker, og i tillegg tar ansvar for nærliggende lokalsamfunn rundt våre områder.

Vi må alle være klare over hvilken innvirkning våre handlinger har på miljøet rundt oss og ta ansvar for disse handlingene.

CO2-utslipp
CO2-utslipp

Gjør vår del i å redusere drivhuseffekten

Lokale utslipp
Lokale utslipp

Det lokale miljøet: like viktig for oss som for deg

Biprodukter
Biprodukter

Avfall er vår rikdom! Produktet vårt kan resirkuleres ubegrenset

Fossilfri transport
Fossilfri transport

Transportens framtid er fossilfri

Start typing and press Enter to search