Et forpliktende engasjement

I Celsa Nordic gjenvinner vi om lag 700 000 tonn skrapstål hvert år. Det gjør oss til et av Norges største gjenvinningsselskaper.

Dette fører med seg et stort ansvar – og det tar vi på alvor. Teknologien som vi – stålverket vårt – er tuftet på, er en elektrisk ovn. Dette er det mest miljøvennlige stålverket i den globale stålindustrien, siden det bare slipper ut en halvparten så mye CO2 i atmosfæren som andre større stålverk beregnet på samme type produksjon.

Vi satser på bærekraft fordi vi ønsker å forbedre folks livskvalitet i dag uten at det går ut over vår evne til å dekke behovene til framtidige generasjoner. Derfor har Celsa Nordic utarbeidet et veikart for bærekraft som innlemmer retningslinjer for bærekraft i beslutningsprossene våre. På denne måten skal vi redusere vårt totale miljøavtrykk. Vi har definert fire bærekraftssøyler, og hver av disse har sitt eget sett med bærekraftsmål.

Vi er overbevist om at vi kan bidra til å definere stålskrap som et miljøvennlig byggemateriale, og at vi kan hjelpe andre selskaper med å heve miljøstandarden på prosjektene sine. Dette betyr at når vi tilfører verdi til leddene i verdikjeden for våre varer og tjenester, så foregår det på en miljøeffektiv måte i hele Norden.

Denne forbedringen inspirerer oss til å vi se hvor vi kommer fra, og hvo r vi ønsker å bevege oss. Gløden som alltid har kjennetegnet oss, har gitt oss lyst til å bli enda bedre

Vi er overbevist om at innovasjon setter oss i stand til å hjelpe kundene våre på best mulig måte med et førsteklasses produkt som er svært effektivt og skreddersydd etter deres behov. Hvis vi fortsatt ønsker å lede an, må vi stole på innovasjon slik vi har gjort til nå. Celsa Nordic har vært en pioner når det gjelder miljøengasjement i stålindustrien i Europa, og vi ønsker beholde den posisjonen i framtiden.

Denne rapporten synliggjør ambisjonene våre – og ansvaret vårt. Den viser hva vi  har gjort til nå, men også hva  som gjenstår å gjøre.

Men ingenting av dette hadde vært mulig uten alle dem som jobber hos oss. Vi har alle muligheter til å lykkes i framtiden takket være den suverene profesjonaliteten og innovasjonstrangen som preger staben vår.

Start typing and press Enter to search