Celsa Nordic

Celsa Armeringsstål AS er den ledende produsenten av armeringsstålprodukter i Norden. Fabrikkanlegget består av et stålverk og et valseverk og ligger i Mo Industripark i Mo i Rana.

Råmaterialet i produksjonen er hovedsakelig skrapmetall. Første steg i prosessen er å smelte skrapet i en lysbueovn og forme det til lange valseblokker. Så rulles blokkene i valseverket til rette og kveilede armeringsstenger og valsetråder. Mesteparten av det som produseres, brukes til betongarmering på det nordiske markedet. Takket være ovnen i Mo i Rana gjenvinner vi om lag 700 000 tonn skrapstål hvert år. Dette tilsvarer å smelte to Eiff eltårn i uken. Celsa Armeringsstål AS og Celsa Stee l Servi ce (CSS) er en del av Celsa Nordic Group.

Celsa Nordic Group omfatter også CSS-selskaper i Finland, Sverige, Danmark og Norge. CSS-anleggene har ansvaret for den siste foredlingen og salget av armeringsproduktene i sine respektive land.

Alle CSS-anleggene i Norden er klar over at de har et spesielt ansvar for omgivelsene de opererer i. Som ledende gjenvinnere er vi også særlig opptatt av å ivareta miljøet i nærområdet vårt, og vi er klar over hvor viktig dette er for at de ansatte og familiene deres skal ha det bra.

Start typing and press Enter to search