Celsa Nordic fortsetter ferden mot bærekraft.

Vi omfavner bærekraft. Celsa Nordic har utviklet et bærekraftsveikart for å integrere bærekraftspolitikk i beslutningsprosessen, og redusere vår miljøpåvirkning alt i alt.

Why sustainability roadmap for Celsa Nordic?

Our Sustainability Roadmap demonstrates our ambitions and also our duties, it shows what we have done up to now, but also what remains to be done.

– Vi omfavner bærekraft.

Bærekraftsutvikling er basert på vår forpliktelse til å forbedre livskvaliteten i samfunnet i dag uten at det går på bekostning av behovene til framtidige generasjoner.

Derfor har Celsa Nordic utviklet et bærekraftsveikart for å integrere bærekraftspolitikk i vår beslutningsprosess, og redusere vår miljøpåvirkning alt i alt.

Vi har definert fire bærekraftssøyler, som hver har sitt eget sett med bærekraftsmål. Disse fire søylene er felles for alle de nordiske landene.

Vårt mål er å redefinere stål som et miljømessig forsvarlig byggemateriale, og samtidig hjelpe bedrifter å forbedre miljøvennlige kvaliteter av deres prosjekter.

CO2-utslipp
CO2-utslipp

Gjør vår del i å redusere drivhuseffekten

Lokale utslipp
Lokale utslipp

Det lokale miljøet: like viktig for oss som for deg

Biprodukter
Biprodukter

Avfall er vår rikdom! Produktet vårt kan resirkuleres ubegrenset

Fossilfri transport
Fossilfri transport

Transportens framtid er fossilfri

Start typing and press Enter to search