Kjære ansatte, kunde eller samarbeidspartner!

Vi i Celsa er opptatt av bærekraft i vår virksomhet og vil gjerne vite hva våre kunder og samarbeidspartnere mener det er viktigst at vi jobber med på dette området. Derfor sender vi ut en mini-undersøkelse for å få hjelp til å prioritere vårt arbeid innen virksomhetsstyring, miljø og klima, ansatte og samfunn. Undersøkelsen vil ta cirka 5 minutter å gjennomføre og vi setter stor pris på din deltagelse, (dette er en anonym undersøkelsen).

Tusen takk for hjelpen!

Hilsen Susanne Nævermoe-Sand
Sustainability Manager i Celsa NordicVirksomhetsstyring og innovasjon

Vi setter pris på om du kan indikere hvordan du syns Celsa bør prioritere arbeidet innen virksomhetsstyring og innovasjon.

1 = lav prioritet
2 = middels prioritet
3 = høy prioritet

Prioritert respektive tema


Ansatte og samfunnet

Vi setter pris på om du kan indikere hvordan du syns Celsa bør prioritere arbeidet på området ansatte og samfunn.

1 = lav prioritet
2 = middels prioritet
3 = høy prioritet


Miljø og Klima

Vi setter pris på om du kan indikere hvordan du syns Celsa bør prioritere arbeidet på området miljø og klima.

1 = lav prioritet
2 = middels prioritet
3 = høy prioritet

Start typing and press Enter to search