Kestävän kehityksen toinen pilari – paikalliset päästöt

Pohjoismaiden toimintoihimme perustuen määritämme paikallisiksi päästöiksi ne päästöt, jotka vaikuttavat tehtaidemme ympäristössä ja läheisyydessä sijaitseviin yhteisöihin.

-lähiympäristö: tärkeä niin meille kuin sinulle

Pohjoismaiden toimintoihimme perustuen määritämme paikallisiksi päästöiksi ne päästöt, jotka vaikuttavat tehtaidemme ympäristössä ja läheisyydessä sijaitseviin yhteisöihin. Paikallisilla päästöillä on myös suuri vaikutus ympäristöön, ja siksi asetamme ne etusijalle kestävän kehityksen tavoitteessamme.

Paikalliset päästöt koostuvat pääosin tehtaiden ja niiden lähistöllä suoritettavien toimien, esim. uunien ja kuljetuksen, aiheuttamasta pölystä ja melusta. Tämä pöly saattaa sisältää ympäristölle haitallisia hiukkasia, joista on lisäksi harmia tehtaiden ympäristössä sijaitseville yhteisöille.

Koska paikalliset päästöt ovat yksi kestävän kehityksen pilareistamme, otamme vastuun toimiemme aiheuttamista vähäisistä ympäristövaikutuksista ja kannamme myös sosiaalista vastuuta toimipaikkojemme läheisyydessä sijaitsevista yhteisöistä.

Meidän kaikkien tulisi olla tietoisia toimiemme ympäristövaikutuksista ja ottaa vastuuta näitä toimista.

CO2-päästöt
CO2-päästöt

Vähennämme osaltamme kasvihuoneilmiön vaikutuksia

Paikalliset päästöt
Paikalliset päästöt

Lähiympäristö: tärkeä niin meille kuin sinullekin

Sivutuotteet
Sivutuotteet

Jätteet ovat aarteitamme! Tuotettamme voidaan kierrättää loputtomiin

Fossiilivapaat kuljetukset
Fossiilivapaat kuljetukset

Kuljetuksen tulevaisuus on fossiilivapaa

Start typing and press Enter to search