Ympäristöseloste (EPD) on riippumattoman tahon tarkastama ja varmentama asiakirja, joka tarjoaa läpinäkyvää ja vertailukelpoista tietoa tuotteen ympäristövaikutuksista sen elinkaaren ajalta.

Vuonna 2012 Celsa Nordic hankki ympäristöselosteen (EPD) Mo i Ranassa tuotettavalle betoniteräkselle. Kaikilla CSS-yrityksillä on oma ympäristöselosteensa, jonka avulla ne voivat osoittaa, millainen vaikutus Celsan toiminnalla on ympäristöön.

Tämä osoittaa, että panostamme yrityksenä teknologiaan ja teknologisiin ratkaisuihin löytääksemme resursseja, jotka vaikuttavat myönteisesti tuotteidemme ympäristövaikutuksiin.

Ympäristöselosteet laatii riippumaton kolmas osapuoli. Celsa Nordicin toiminta on merkittävää kierrätystoimintaa, jossa mm. autoista ja laivoista saatava romumetalli sulatetaan ja muunnetaan uusiksi ensiluokkaisiksi ja ympäristöselosteellisiksi betoniterästuotteiksi.

ISO 14025 -standardin mukainen ympäristöseloste sisältää tuotteesta määrällistä ympäristötietoa. Selosteen tiedot on jäsennelty ennalta määriteltyjen ISO 14040 -sarjan mukaisten parametriluokkien avulla, ja seloste sisältää myös ympäristöä koskevia lisätietoja.

Tuotteellemme hankittu ympäristöseloste osoittaa sen, että hyväksymme alan standardit, ja selosteen avulla voimme viestiä toimintamme ympäristövaikutuksista puolueettomasti.

Hyvän maineemme säilyttäminen on meille ensiarvoisen tärkeää.

Ympäristöseloste soveltuu parhaiten yritystoimintamme luotettavuuden ja läpinäkyvyyden vahvistamiseen.

Start typing and press Enter to search