Vores affald er til værdi for andre.

Et af vores restprodukter fra smelteværket er ”rødt støv”.  Vi producerer årligt ca. 9.000 tons rødt støv, som typisk indeholder mellem 30 og 40 % zink.  Støvet transporteres til Tyskland, hvor zinkindholdet udvindes.

Vores strategi inkluderer en indsats på yderligere at øge værdi og anvendelses-muligheder for alle restprodukter, ligesom vi fortsætter indsatsen for at finde mulig anvendelse for de resterende 5% restprodukter, med det overordnede mål at ”slutte ringen”.

Start typing and press Enter to search