Polymer injection teknologi

I 2016 implementerede vi en ny teknologi, ’Polymer Injection’ i vores elektriske smelteovne, som er udviklet på University of New South Wales i Australien.

Teknikken indebærer at man, hvor man ellers tilfører kulstof i smelteprocessen, tilfører et mix af kulstof og granuleret gummi.

Resultatet er et markant reduceret energiforbrug, en generelt nedsat mængde tilsætningsstoffer i processen, reduceret CO2-udledning og reduceret udledning af Dioxin.

Gummigranulatet kommer fra kasserede bildæk, og vi forventer at injicere tæt på 1.600 tons gummigranulat om året, hvilket svarer til næsten 118.000 bildæk om året.

Vi har en stærk ambition om at være mere bæredygtige, og at praktisere cirkulær økonomi i alle led af vores værdikæde. Vi praktiserer derfor cirkulær økonomi i flere former – en af dem er at anvende restprodukter som råvare.

Start typing and press Enter to search