Den første bæredygtighedssølje – CO2 udledning

I globale områder hvor man har forpligtet sig til at reducere CO2-udledning, vil der være øget interesse for produkter med begrænset CO2-aftryk.

Her beskriver, definerer og fastsætter vi målsætninger for de faktorer, som primært påvirker vores grønne fodaftryk, set ud fra den samlede værdikæde, vi arbejder ud fra.

– vi gør en indsats for att reducere drivhuseffekten

I vores plan for de næste 15 år, prioriterer vi en nedsat CO2-udledning.

Indenfor dette fokusområde igangsætter vi konkrete tiltag, som er knyttet til energioptimering af processer og valg af råmaterialer, som har det mindste CO2-aftryk.

Vi ved, at vi ikke kan eliminere CO2-udledning helt uden at anvende nye teknologier. Vi kan dog sige, at vores stålvalseværk allerede nu bidrager til reduceret udledning af drivhusgasser, da værket drives på restprodukter fra andre industrielle processer eller genbruger CO2-gasser fra vores nabovirksomheder.  Med andre ord: Restprodukter er vores nye råvare.

With these actions, we expect to reduce our carbon footprint and put sustainability solutions into practice at every stage of our value chain and in all our plants in the Nordic countries.

CO2-udledning
CO2-udledning

Vi gør en indsats for at reducere drivhuseffekten

Lokal udledning
Lokal udledning

Lokalmiljøet – lige så vigtigt for os som for dig

Restprodukter
Restprodukter

Affald er vores ressource! Vores produkt kan genbruges i det uendelige.

Fossil-fri transport
Fossil-fri transport

Fremtidens transport er fossil-fri

Start typing and press Enter to search