Den anden bæredygtighedssølje – lokal udledning

Vi definerer ”Lokal udledning” som dén udledning der påvirker lokalsamfundet omkring og tæt på vores produktionsanlæg, baseret på vores forskellige aktiviteter i de Nordiske lande.

-lokalmiløet – lige så vigtigt for os som for dig

Vi definerer ”Lokal udledning” som dén udledning, der påvirker lokalsamfundet omkring og tæt på vores produktionsanlæg, baseret på vores forskellige aktiviteter i de Nordiske lande. Lokal udledning har også afgørende indflydelse på miljøet, og vi prioriterer derfor indsatsen mod lokal udledning højt i vores miljøindsats.

Lokal udledning består som regel af støv samt støj fra produktionsanlæg og aktiviteter i og omkring disse. Støv kan indeholde partikler som truer lokalmiljøet, og som kan være til gene for lokalsamfund omkring produktionsanlæggene.

At ”Lokal Udledning” er en af vores bæredygtighedssøjler, betyder at vi tager ansvar for den begrænsede udledning fra vores aktiviteter, ligesom vi tager socialt ansvar for lokalmiljøerne omkring vores produktionsanlæg.

Vi bør alle være opmærksomme på at vores handlinger påvirker miljøet omkring os, og vi bør tage ansvar for disse handlinger.

CO2-udledning
CO2-udledning

Vi gør en indsats for at reducere drivhuseffekten

Lokal udledning
Lokal udledning

Lokalmiljøet – lige så vigtigt for os som for dig

Restprodukter
Restprodukter

Affald er vores ressource! Vores produkt kan genbruges i det uendelige.

Fossil-fri transport
Fossil-fri transport

Fremtidens transport er fossil-fri

Start typing and press Enter to search