Dedikation for bæredygtighed

Hos Celsa Nordic genbrukerr vi ca. 700.000 ton stålskrot hvert år. Det har gjort os til en af de største genbrugsvi rksomheder i Norge.

Vi tager dette ansvar meget alvorligt. Den teknologi, vores værk er baseret på, er en elektrisk ovn. Det er det mest miljøvenlige værk i den globale stålindustri, da det kun udleder 50% CO2 i atmosfæren sammenlignet med andre lignende stålværker i produktion af stål.

Vores udvikling af bæredygtigheden er baseret på voresengagement i at forbedre livskvaliteten i samfundet omkring os, uden at gå på kompromis med evnen til at imødekomme fremtidige generationers behov. Derfor har Celsa Nordic udviklet en køreplan for bæredygtigheden,hvor der indgår en integration af bæredygtighedspolitiker i vores beslutningsprocessen. Dette er med henblik på at reducere vores overordnede miljøpåvirkning. Vi har defi neret fi re selvstændige områder indenfor bæredygtighed, og hvert område har selvstændige mål.

Vi tror på vores mission, som skal defi nere armeringsstål som et miljømæssigt bæredygtigt byggemateriale. Vi ønsker at hjælpe vores kunder med at forbedre deres miljøprofi l, ved brug af netop vores produkter. Det betyder, at vi tilfører en miljømæssig værdi igennem vores produkt- og værdikæde.

Denne forbedring understreger, hvo r vi  kommer fra, og hvo r vi  gerne vi l hen. Denne passion karakteriserer os, og giver os trangen til at blive endnu bedre.

Vi tror fuldt og fast på, at en fortsat innovation vil sikre at vi kan servicere vores kunder på den bedst mulige måde med et unikt tilpasset produkt.

Celsa Nordic har været pioner inden for miljømæssigt engagement i stålindustrien i Europa og er dedikeret til at fastholde denne position i fremtiden.

Alle Celsa Steel Service (CSS)-virksomheder har deres egen EPD og kan dermed dokumentere vores påvirkning af miljøet. Denne rapport vi ser vo res ambitioner og vo res forpligtelser – den vi ser, hvad vi  har gjort indtil nu, men også hvad der sta dig er at gøre.

Vores medarbejdere er vores største aktiv, og er årsagen til vores udvikling. Vi har et enormt potentiale for yderligere innovation og udvikling i fremtiden, takket være det høje niveau af professionalisme og engagement hos de medarbejdere, der udgør virksomheden.

Start typing and press Enter to search