Celsa Nordic

Celsa Armeringsstål AS er den førende producent af armeringsstål i de nordiske lande. Fabrikken består af en stålfabrik og et valseværk, og den er beliggende i Mo industripark i Mo i Rana, Norge.

Råmaterialet i produktionen består primært af metalskrot. Smeltningen af metallet foregår i en elektroovn, og stålet støbes som lange stykker blokstål som første trin i processen. Derefter valses blokstålet til lige og snoede armeringsstænger og valsetråd. Hovedparten af produktionen anvendes til betonarmering til det nordiske marked. Takket være ovnen i Mo i Rana genbruger vi hvert år ca. 700.000 tons stålskrot. Det svarer til at smelte to Eiff eltårne om ugen. Celsa Armeringsstål AS og Celsa Stee lservi ce er en del af Celsa Nordic Group.  Celsa Nordic Group inkluderer også CSS-virksomheder i Finland, Sverige, Danmark og Norge. CSS-anlæg er ansvarlige for den endelige forarbejdning og salget af armeringsprodukter i deres respektive lande.

Alle CSS-anlæg i de nordiske lande er bevidste om deres ansvar over for de omgivelser, de opererer i. Som førende inden for genanvendelse er vi også særligt engagerede i vores nærmiljø.

Start typing and press Enter to search